Neldorin trädgårdar – inget vanligt trädgårdsföretag

Vi tycker om kretslopp – att använda de begränsade resurser som finns på nya, effektiva sätt. Om ni har ett överskott av löv från era fruktträd på hösten – varför inte lägga dem under träden för att hämma gräset och därmed underlätta för trädet att förse sig med vatten? Yngre träd kan faktiskt bli tillvätbegränsade om gräs tillåts växa ända in mot stammen – täck hellre med t.ex. löv så att vatten lättare hålls kvar i jorden för trädet att använda när den behöver.

Detta är bara Ett exempel på mer holistiskt sätt att sköta en trädgård. Vi förespråkar även täckodling för mindre ogräsrensning; naturliga och passiva snigelbarriärer; biokolsanvändning för långsiktig, resilient och hälsosam odlingsjord.

Välkommen till Neldorins trädgårdar!