Den nya gropen…

Efter att ha förbrukat alla grenar i närområdet kring den nuvarande eldningsgropen har behovet för en ny grop uppstått. Stora grenar har samlats in nere på “ängen” och därför var det helt naturligt att gräva där. Denna gång besparade jag ryggen och lät grannen ta dit grävmaskinen. Det finns en tanke om att på sikt ha en damm i detta hål när eldningsbehovet inte längre finns. Men en damm verkade det bli av sig själv, då vi sannolikt stötte på en kallkälla vilket ni kan se i denna bild. Om nivån håller sig på denna nivå eller något högre kan jag lägga ett galler ovanpå och producera min kol ovanför vattenytan. Fördelen är att jag då vid min släckning/aktivering inte behöver mätta jorden under glödbädden, men å andra sidan lär vattnet gör att temperaturen blir lokalt lägre i botten och sen sämre pyrolys äger rum.

DSC00982

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *