Ransby biokol

Ett långtidsverkande jordförbättringsmedel från Värmland

Ransby biokol är ett fristående “varumärke”, men som drivs av samma personer som Neldorin trädgårdar.

NatteldningOvan: M Neldorin producerar biokol med metoden rökfri eldfrontskolning.

Biokol är nästan som träkol fast partikelstorleken är mindre och tillverkningsprocessen skiljer sig åt. Biokol är generellt sätt ett poröst material med stor yta per gram vilket möjliggör för bakterier och svampar att kolonisera materialet och därmed lättare frodas i jorden. Inte nog med det – även vatten, syre och näringsämnen kan buffras i biokolets porer.

De fördelar som kunnat konstateras av biokol som jordförbättring är många, men de är beroende av biokolets egenskaper (som är beroende av tillverkningsprocessen) och den jord som biokolet appliceras i. Alla listade fördelar uppnås inte i samma jord och för alla grödor:

 • Höjer pH något
 • Ökad biomassa ovan jord
 • Ökad skörd
 • Mer mikroorganismer i jorden
 • Koloniseras lätt av kvävefixerande bakterier
 • Ökad katjonbyteskapacitet
 • Binder/buffrar näringsämnen vilket minskar näringsläckage
 • Förbättrar vattenhållandeförmågan och syresättningen
 • Minskar risken att växter tar upp tungmetaller
 • Minskar sjukdomsutbrott hos grödan
 • Minskar avgången av lustgas från jorden
 • Stimulerar bildandet av arbuskulär mykorrhiza

För bästa resultat bör biokolet laddas genom impregnering med något av följande näringsrika vätskor i 3 – 24 timmar innan applicering i jorden:

 • Guldvatten
 • Kompostté
 • Nässelvatten
 • Flytgödsel
 • Bokashi (biokol i botten av behållaren)
Eldgropen

Ovan: Den grop som används för produktionen tillsammans med de hinkar á 8,5 liter som biokolet primärt levereras i.

Biokol från Ransby biokol levereras till Karlstad tätort för:
– 8,5 l = 100 kr
– 17 l – 195 kr
– 25,5 l = 285 kr
– 34 l = 370 kr
– 42,5 l = 450 kr
För större order – begär prisuppgift.