Träd- och rotvård

Träd är mer än du ser

Vi bryr oss om mer än bara det du ser i din trädgård – vi tänker helhet och vill därmed även vårda trädets rotsystem. Rotsystemets förmåga att hitta näring påverkar i allra högsta grad din fruktskörd och trädets långsiktiga motståndskraft mot sjukdomar.

Genom att både beskära trädet och gynna dess rotsystem fås ett friskare träd som sannolikt ger mer frukt. Vi gynnar rotsystemet på tre sätt – eliminera konkurrens med gräs, skapa en polykultur med dynamiska ackumulatorer samt tillsätta biokol i jorden.

Paketpris på 750 kr per träd (inklusive material och moms).

Nedan är två skissbilder som beskriver hur en plantering kan se ut.

Polykultur horisontell vyOvan: Vid nedklippning av rölleka och vallört tillsammans med efterföljande nedbrytning av grönmassan kan fruktträdet ta upp de nämnda näringsämnena. Biokol ger kväve och andra spårämnen till fruktträdet.

polykulturovanifrånOvan: Antalet plantor blir beroende av hur stort fruktträdet är. En steril sort av vallört (gröna cirklar) planteras från rotstickling och rölleka (rosa cirklar) från frö. Båda sorterna är fleråriga och därmed kräver det inget underhåll. Tidningspapper i botten och träflis på toppen (bruna området) gör att gräset inte kan ta näring och vatten från fruktträdet. Biokol (svart område) borras ner mellan alla röllekaplantor.